Thi công Tháp Composite tại Đại Học VinUni – Một dự án của VinGroup

2629 lượt xem Dự Án Nổi BậtMột trong những dự án lớn được thi công bởi Vietcomposite tại trường Đại Học VinUni được hoàn thành đầu tháng 12/2019. Thời gian thi công 2 tháng. Dự án đáp ứng về cả tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn mỹ thuật khắt khe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here